Vårt miljöarbete

Vi jobbar för att värna om vår miljö

På Strömsnäs Förpackningar är vi hängivna att främja miljövänliga och hållbara lösningar inom förpackningsindustrin. Vårt fokus ligger alltid på att minimera vår påverkan på miljön och samtidigt erbjuda högkvalitativa produkter till våra kunder. 

Vi är stolta över att erbjuda produkter som är 100% återvinningsbara. Detta innebär att våra förpackningslösningar kan återvinnas och återanvändas, vilket minskar avfallet och bevarar jordens resurser. Genom att välja våra produkter gör ditt företag ett aktivt val för en mer hållbar och miljövänlig framtid. 

Kartong bättre än plast 

En viktig aspekt av vårt miljöengagemang är vår strävan att ersätta plast med kartong som förpackningsmaterial. Kartong har visat sig vara betydligt mer miljövänligt än plast av flera skäl. För det första är kartong biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att det naturligt bryts ner över tid och inte lämnar långvariga spår i våra ekosystem. 

En annan viktig fördel med kartong är att det minskar risken för mikroplaster i vår miljö. Plastprodukter har en tendens att brytas ner i små partiklar, kända som mikroplaster, som sprids i naturen och kan skada våra vatten- och markmiljöer. Genom att välja kartong minskar vi den potentiella förekomsten av dessa skadliga mikroplaster och bevarar vår planet. 

Dessutom är kartong ett förnybart material som kan återvinnas och användas igen, vilket ytterligare minskar det ekologiska fotavtrycket. Genom att byta till kartong som förpackningsmaterial kan du vara säker på att du gör ett hållbart val som främjar en bättre framtid för vårt klimat och våra kommande generationer. 

Ansvarsfullt Företag med Miljöfokus 

Som ett ansvarsfullt företag tar vi vårt åtagande gentemot miljön på största allvar. Vi strävar ständigt efter att använda miljövänliga material och produktionsprocesser. Vårt mål är att minska vårt ekologiska fotavtryck genom att aktivt återvinna och återanvända material. På Strömsnäs Förpackningar är vi övertygade om att företagets framgång och miljöhänsyn går hand i hand. 

Hos Strömsnäs Förpackningar är miljön av största vikt så hjälp oss att skapa en mer hållbar framtid. Välj våra miljövänliga och återvinningsbara lösningar för att göra en verklig skillnad för miljön och framtida generationer. 

 

Redo att ta steget till mer miljövänliga förpackningar?