En epok som lever vidare

Din partner inom förpackningar, logistik och lokaler

Brukshistoria

slideshowImage-132

Äldre tiden

  • Vid torpet Strömsnäs, med tillgång till den strömmande Lagan, anlades 1896 Strömsnäs Bruk AB.
  • Bruket expanderade succesivt och ett samhälle, Strömsnäsbruk, etablerades och växte.
  • Som starkast var bruket på 1960-talet med över 800 anställda och ett omfattande skogsinnehav.
  • Tillverkningen upphörde 1974 av massa och 1981 av papper. Därefter revs delar av anläggningen.
  • Strömsnässäcken, en välkänd och spridd papperssäck, tillverkades tom 2001.
small-167

Nya tider

Magnus Modalen AB förvärvade 2005 Strömsnäs Korsnäs AB och därigenom fastigheten på ca 28 000 kvm. Succesivt anpassades lokalerna och fylldes med olika hyresgäster. Bolaget idag, STRÖMSNÄS FÖRETAGSPARK AB, fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med sina hyresgäster.

MMAB övertog 2009 majoriteten i en av hyresgästerna, Traryds Bilfrakt AB. Bolaget, idag det helägda STRÖMSNÄS FRAKT & LAGER AB, har steg för steg expanderat. Fraktdelen omfattar 24 ekipage. Lagerdelen, som vuxit kraftigt, bedriver bl.a. industrilogistik med ”Just-in-Time leveranser” på ca 35 000 kvm.

2018 övertog MMAB genom ett dotterbolag tillgångarna efter en annan hyresgäst, Eltete TPM Sweden AB. STRÖMSNÄS FÖRPACKNINGAR AB fortsätter den över 100 åriga papperstraditionen. Idag genom utveckling och tillverkning av kundanpassade transportförpackningar i återvunnet papper.

TRANSPORTFÖRPACKNINGAR

Hållbara och miljövänliga lösningar som reducerar Ert miljöavtryck, minimerar
transportkostnader och säkrar Era produkter under transport.